แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ/สมทบ)


หลักสูตรใหม่ล่าสุด
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) **ต้องจบปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั่น**

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
– ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาบัตรนักเรียนสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยตัวเองดัง QR Code ด้านล่างรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

***หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดได้จากข้อมูลประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้ได้เลย***

By admin